Xem Bói

Tìm hiểu về di cung hoán số

Con người khi sinh ra đều có bát tự (can chi của giờ, của ngày, tháng, năm) riêng. Mặc dù có những người được sinh ra cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng cùng năm nhưng số phận giống nhau mặc dù họ được sống trong môi trường giống nhau. Nguyên nhân là do nền phúc đức của dòng họ, do sự giác ngộ tu tập để trả nợ những ân oán do tiền kiếp gây ra, sự nỗ lực hoc tập, rèn luyện, … Luật nhân quả đã định sẵn cho mỗi con người và chỉ có trời và bản thân người đó tự nỗ lực rèn luyện mới có thể thay đổi được số phận.

Tuy nhiên, rất nhiều người không thể chiến thắng được các nghịch cảnh và số phận, họ gặp phải đau khổ triền mien nên đã tìm đến việc “di cung hoán số” để mong mọi việc tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn.

Di cung hoán số có hay không?

Hiện nay có rất nhiều thầy làm lễ di cung hoán số. Nhưng những người muốn di cung hoán số cũng cần cân nhắc vì một vong linh được làm người có cơ hội tu tập, phải trải qua rất nhiều thời gian, hàng trăm năm … mới được đầu thai làm người, có cơ hội trả nghiệp quý vô cùng. Những trường hợp này khi từ giã kiếp người sẽ có sớ sách trả tào quan. Khi đó họ sẽ được sống tiếp kiếp người. Nhưng không có nghĩa là sau di cung người đó sẽ có một cuộc sống sung sướng hạnh phúc vì vòng quay của luật nhận quả vẫn diễn ra như nó đã định.

Tìm hiểu địa chỉ xem bói chuẩn ở Hà Nộ 2019

Cái giá phải trả khi tự tung tự tác đổi cung đổi số cho mọi người

Mỗi người được sinh ra có thời điểm được ấn định. Đó là kết quả của việc định nghiệp và chuyển nghiệp dựa trên quy luật nhân quả báo ứng đối. Bởi vậy phúc, họa hay sang, hèn, giàu, nghèo hay tai tật,…của mỗi người đều phải số mà nhận lĩnh để sám hối, sửa đổi, học tập, tu luyện, lam phước … trong kiếp người.

Nếu di cung hoán số có hiệu lực thì khái niệm Nhân Quả sẽ trở thành vô nghĩa dẫn đến loạn âm loạn dương. Như thế chúng ta đã hiểu rõ ràng lễ di cung hoán số là trái với Thiên Quy, vi phạm luật âm giới.

Nếu những người đồng thầy là người được bề trên cấp lệnh sắc, giao cho quyền hạn, mà không biết cách tìm hiểu, học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn thấu đáo để thực hành các công việc tâm linh mà tự tung tự tác đổi cung đổi số cho người sau 10 lần vi phạm là sẽ xóa bỏ lệnh sắc, bị trả “quả” ngay trong hiện kiếp. Bản điện của đồng thầy, nơi thờ Tiên Phật Thánh Thần sẽ hết linh vì các bóng các giá không còn phụng lệnh bề trên giáng ứng. Khi đó các đồng thầy rất dễ bị các giả Tiên giả Thánh tìm đến để tá nhập điều khiển đồng thầy khiến họ gặp quả báo, hậu quả phải trả sẽ là vô cùng to lớn, hệ lụy liên quan đến con cháu dòng tộc rất là khủng khiếp, khi biết hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Bài viết tham khảo: Cách tự xem phong thủy cho nhà ở