Xem Bói

Các ban trong điện thờ Thánh Mẫu

Trong điện thờ Thánh Mẫu nếu tính đầy đủ thì có 9 ban thờ. Tuy nhiên nhiều đền chỉ thờ một số ban và các ban thường thường không thờ đủ các vị thánh. Sau đây là 9 ban thờ trong điện Thánh Mẫu.

  1. Ban thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế

Ngọc Hoàng là vị Thánh cao nhất trong đạo Mẫu nên luôn có ban thờ riêng trong các đền và phủ. Đứng hai bên ngài là Quan Nam Tào và Quan Bắc Đẩu. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng và 2 quan Nam Tào, Bắc Đẩu ít có giá trị tâm linh trong tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam

  1. Ban thờ Tam Toà Thánh Mẫu.

Tứ phủ thánh Mẫu gồm: Mẫu đệ nhất Thuợng Thiên mặc áo đỏ, Mẫu đệ nhị Thuợng Ngàn mặc áo xanh, Mẫu đệ tam Thoải phủ mặc áo trắng và Mẫu Địa.

Thường 3 ngôi đầu được thờ tại một ban gọi là ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu (có thuyết cho rằng đó là  hóa thân của 3 lần giáng trần của Mẫu Liễu Hạnh. Nhưng cũng có thuyết cho rằng đó là 3 vị Thánh Mẫu  khác nhau). Mẫu Địa được thờ riêng.

  1. Ban thờ Ngũ Vị Tôn Quan.

Ngũ vị Vương Quan đều mặc võ quan, mang kiếm hay kích, màu sắc võ phục thì tuỳ thuộc các vị thần ở các phủ như:

Quan Đệ Nhất Thượng Thiên mặc áo đỏ

Quan Đệ Nhị Giám Sát mặc mầu xanh.

Quan Đệ Tam Thoải phủ mặc màu trắng,

Quan Đệ Tứ Khâm Sai

Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh ( còn gọi là Quan Tuần)

Quan đệ Tam và Quan đệ Ngũ đều thuộc Thoải phủ, dòng Long Vuơng Bát Hải.

Ngoài ra còn có một vị Quan Lớn nữa đó là Quan Lớn Điều Thất. Đền chính của Ngài nằm trong khu quần thể tâm linh Đền Đồng Bằng.

  1. Ban thờ Tứ Phủ Chầu Bà

Tứ phủ Thánh Bà hay Tứ phủ Chầu Bà là những vị hầu cận trực tiếp Tứ phủ Thánh Mẫu. Tứ Phủ Chầu Bà gồm các thánh chầu như sau:

Chầu Đệ Nhất hoá thân của Mẫu Thuợng Thiên.

Chầu Đệ Nhị hoá thân của Mẫu Thuợng Ngàn, vị Thánh thống soái trong các hàng Chầu, cai quản vùng núi non, sơn cuớc. Khi giáng trần bà mặc sắc phục Mán, màu xanh, đặc trưng cho Nhạc phủ.

Chầu Đệ Tam là hoá thân của Mẫu Thoải. Đó là vị Thánh có dáng vẻ u buồn, y phục và khăn trùm màu trắng.

Chầu Đệ Tứ là vị Thánh giữ vai trò khâm sai Tứ Phủ. Tuy đứng đầu Địa Phủ, có khi bà hoá thân duới dạng Chầu Thoải phủ, khi giáng trần bà mặc áo trắng, múa đôi mái chèo; khi lại hoá thành Thánh Mẫu Thiên phủ, mặc áo đỏ, múa quạt (Chầu Đệ Tứ khâm sai Thuợng Thiên).

Chầu Năm Suối Lân: Ngự tại Đền Suối Lân

Chầu Chầu Lục: Đền chính tại Đền Lục Cung hay còn gọi là Đền Chín Tư tại Hữu Lũng – Lạng Sơn

Chầu Bảy

Chầu Bát

Chầu Chín: Còn gọi là Chầu Cửu. Đền thờ chính của Chầu Cửu tại Đền Cô Chín Sòng Sơn.

Chầu Muời gốc nguời thổ, tương truyền đã có công giúp Lê Lợi đánh tan quân Liễu Thăng, trấn ải Chi Lăng, được thờ ở Đồng Mỏ – Lạng Sơn.

Chầu Bé ở Bắc Lệ – Lạng Sơn

  1. Ban thờ Tứ Phủ Quan Hoàng

Có mười vị Quan Hoàng: Quan Hoàng Quận (Quan Hoàng Cả), Quan Hoàng Đôi Triệu Tường, Quan Hoàng Bơ, Quan Hoàng Tư Thủy Tề, Quan Hoàng Năm, Quan Hoàng Sáu, Quan Hoàng Bảy, Quan Hoàng Tám, Quan Hoàng Chín Cờn Môn, Quan Hoàng Mười Nghệ An

Ban thờ Tứ Phủ Quan Hoàng thông thường không phối đủ 10 tượng mà thường chỉ phối thờ 3 vị sau: Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bẩy, Ông Hoàng Muời.

Khi các ông giáng đồng, các Ông Hoàng có phong cách gần giống các Quan lớn, tuy nhiên có phần phong nhã, vui tươi hơn.

  1. Ban thờ Tứ Phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Thánh Cô gồm Thập nhị Thánh Cô đều là các thị nữ của Thánh Mẫu và các Chầu.

Xem chi tiết: Tứ Phủ Thánh Cô là những ai?

  1. Ban thờ Tứ Phủ Thánh Cậu

Tứ Phủ Thánh Cậu bao gồm Thập nhị Vuơng cậu, là những nguời chết trẻ, hiển linh thành các bé Thánh, phụ tá của các Ông Hoàng.

Mọi người cũng không biết rõ đầy đủ về 10 hay 12 vị thuộc hàng Cậu. Thuờng thì lần lên đồng nào cũng có giá Cậu Bơ và Cậu Bé. Đó là các giá đồng với tính cách phóng túng, nghịch ngợm, quần áo kỳ cục, lời nói ngọng nghịu của trẻ con, kèm theo các điệu múa lân hay múa hèo khá sôi nổi.

  1. Ban thờ Quan Ngũ Hổ và Ông Lốt

Quan ngũ Hổ và Ông Lốt (Rắn). Nơi thờ thần Ngũ Hổ ở hạ ban, phía dưới điện thờ Mẫu. Phía trên điện thờ chính, có hình tuợng đôi Bạch Xà vắt ngang.

Trong quan niệm dân gian, Hổ là vị chúa cai quản vùng rừng núi. Hổ thuờng đuợc vẽ năm con hổ trong đó Hoàng Hổ (Hổ vàng) trấn phuơng Trung tâm (địa khu), Hắc Hổ (Hổ đen) trấn phuơng Bắc (Thuỷ khu), Bạch Hổ(Hổ trắng) trấn phuơng Tây (Kim khu), Xích Hổ (Hổ đỏ) trấn phuơng Nam (Hoả khu), Thanh Hổ (Hổ xanh) trấn phuơng Đông (Mộc khu). Trong thờ Mẫu Tứ Phủ hay trong tín nguỡng dân gian, hình tuợng Hổ là biểu tuợng cho sức mạnh thiêng liêng, có thể trừ diệt ma tà, trấn giữ các phuơng, là thần linh canh cửa ở các ngôi đền. Còn Rắn là thần ở nơi sông nuớc.

  1. Ban thờ Vương Phụ, Vương Mẫu và Đức Thánh Trần

Vương Phụ Vương Mẫu (Lê Thái Công và Thái Bà) và các vị Tổ Tiên Sinh ra Thánh Mẫu. Là những nguời có công sinh thành ra Thánh Mẫu khi Ngài giáng xuống trần gian.

Tham khảo thêm: Xem bói công việc ở Hà Nội

Nguồn: Sưu Tầm

Để lại bình luận